ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง

ไก่ประจำถิ่น” เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างช้านาน โดยยิ่งไปกว่านั้นบนพื้นที่สูงที่มีการเลี้ยงกันแทบจะในทุกพื้นที่หรือทุกบ้าน เพื่อใช้เป็นของกินแล้วก็ในพิธีการต่างๆตามความศรัทธาของแต่ละชนเผ่า 

ไก่ประจำถิ่นมีจุดเด่นเป็น มีเนื้อแน่น รสอร่อย มีความต้องการของตลาดสูง แต่ว่าก็มีความจำกัดเป็นมีการเติบโตที่ต่ำ อัตราการสูญเสียค่อนข้างจะมากมาย ผลิตผลได้จำนวนน้อย ด้วยเหตุว่าแต่ละบ้านเลี้ยงราว 5-10 ตัวต่อครอบครัว ซึ่งโดยมากเลี้ยงแบบปลดปล่อยข้างหลังบ้าน รวมทั้งมีการนำไก่ประจำถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาเลี้ยงรวมทั้งให้สืบพันธุ์คุ้นเคยแบบธรรมชาติ ก็เลยนำมาซึ่งการทำให้สายพันธุ์ดังเดิมเบาๆหายไป แต่ว่าจะมีสายพันธุ์ลูกผสมมากยิ่งขึ้น

ไก่ชนอนไลน์ 13-8-65 04

สถาบันวิจัยและก็ปรับปรุงพื้นที่สูงได้สะสมแล้วก็เรียนลักษณะสายพันธุ์ไก่ประจำถิ่น (ไก่ตั้ง ,ไก่ต่อใน 10 พื้นที่ ดังต่อไปนี้ (1) สายพันธุ์จากบ้านป่า อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) สายพันธุ์จาก อำเภอหลบ จังหวัดจังหวัดลำพูน (3) สายพันธุ์จากบ้านห้วยน้ำกืน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด จังหวัดเชียงราย (4) สายพันธุ์จาก อำเภอจอมทองคำ จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (5) สายพันธุ์จากบ้านหาดทรายส้มปอย อำเภอสะเมิง จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (6) สายพันธุ์จากบ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (7) สายพันธุ์จากภูเขาอินทนนท์ อำเภอจอมทองคำ จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (8) สายพันธุ์จาก บ้านยั้งเมินหน้า อำเภอสะเมิง จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (9) สายพันธุ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง (10) สายพันธุ์จากบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมรวบไก่พ่อพันธุ์ปริมาณ 10 ตัว แม่พันธุ์ 50 ตัว ซึ่งมาจากสายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่อย่างละ ตัว อัตราส่วนพ่อพันธุ์ ตัวต่อแม่พันธุ์ ตัว พบว่าไก่ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีลักษณะด้านนอกเหมือนไก่ทั่วๆไป ลักษณะขนมีสีน้ำตาลปนแดง เหลือง มุดน้ำตาล ดำ คอมีสีน้ำตาลปนแดง เหลือง ปีกมีสีเหลือง มุดน้ำตาล แล้วก็หาง มีสีดำ น้ำตาล เขียว ลักษณะหงอนแบบจักร ต่างหูสีแดงรวมทั้งสีขาว สีลำแข้งมีสีเทารวมทั้งสีดำ ความสูง (วัดจากพื้นผ่านดวงตาถึงปลายหงอนเฉลี่ยเพศผู้พอๆกับ 35.6 ซม. ตัวเมีย พอๆกับ 27.7 ซม. สำหรับความสามารถการสร้างพบว่า อายุไก่เมื่อเริ่มสืบพันธุ์ได้แก่ตั้งแต่ ข้างขึ้นไป เพศผู้มีน้ำหนักระหว่าง 1.0-1.5 กิโลกรัม เพศภรรยามีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 0.7-1.2 กิโลกรัม (สุคีพแล้วก็แผนก, 2561)

ไก่ชนอนไลน์ 13-8-65 06

และก็เมื่อเลือกประเภทไก่ท้องถิ่น ได้ไก่ที่มีลักษณะด้านนอกที่ดีและก็มีอัตราการเติบโตที่ดีปริมาณ สายพันธุ์เป็น1) สายพันธุ์จากห้วยน้ำกืน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดจังหวัดเชียงราย 2) สายพันธุ์จากจอมทองคำ จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 3) สายพันธุ์จากหลบ จังหวัดจังหวัดลำพูน 4) สายพันธุ์จาก ปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง 5) สายพันธุ์จากแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ ระดับความสูงจากน้ำทะเลเป็นระดับความสูงต่ำลงมากยิ่งกว่า 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล แล้วก็ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป เจอสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ดังแสดงในตาราง