ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่ชนชนิดนกกรดหางดำ ไก่นกกรด เป็นไก่งดงามอีกประเภทหนึ่ง 

อาการยืนเด่นสง่า ชนเชิงดี มักมีหน้าแข้งไม่ เป็นไก่ชนดุเดือดไม่กลัวผู้ใดกันแน่ ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แม้กระนั้นโบราณครั้งอยุธยา เลื่องลือเมื่อครั้งสังสรรค์กรุงหงสาวดีจัดให้มีการตีไก่หน้าพระที่นั่งบุเรงท่วม สมเด็จพระพระราชายังทรงพักอยู่เมียนมาร์ โปรดให้พระน้องยาคุณสมเด็จพระเอกาทศรถยนต์นำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนะไก่เมียนมาร์ และก็ได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์ตกทอดในประเทศประเทศพม่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้

บ่อเกิด ไก่นกกรดมีต้นกำเนิดอยู่ปกติ ไก่เก่ง ไก่ดัง จะอยู่ธรรมดา ไก่เก่งไก่ดังจะอยู่แถบจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพิจิตร สุพรรณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ จำพวก ไก่นกกรดเป็นไก่ขนาดกึ่งกลาง เพศผู้น้ำหนักโดยเฉลี่ย ราว 3-3.5 โล ตัวเมีย ราว 2.5-3 กก. สีของเปลือกไข่รวมทั้งลูกไก่ เปลือกไข่สีน้ำตาลปนแดง ลูกไก่แดงลายลูกหมูป่า หรือลายกระถิก ปาก ลำแข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ขนหัวสีแดง

ไก่ชนออนไลน์ 24-8-6503