ไก่ชนพันธุ์ทองแดงหางดำ

ไก่ชนประเภททองแดงหางดำ ไก่ชนสายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์แท้แม้กระนั้นโบราณ

รู้ได้ยุคอยุธยา ตอนสังสรรค์กรุงหงสาวดีจัดให้มีการตีไก่ หน้าพระที่นั่งพระผู้เป็นเจ้าบุเรงท่วม สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชครั้นเมื่อยังทรงอาศัยอยู่หงสาวดี ได้มีตรัสให้สมเด็จพระน้องยาคุณ พระเอกาทศรถยนต์ นำไก่ไทยไปร่วมชนในงานเลี้ยงกรุงหงสาวดีคราวนั้นด้วยไก่ทองแดงหางดำ ได้ไปสร้างชื่อเอาชนะไก่เมียนมาร์ได้โดยง่าย

แหล่งเกิด ไก่ทองแดงหางดำ มีต้นกำเนิดอยู่ธรรมดา ไก่ดังในสมัยก่อนที่ เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี อยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ ไก่ทองแดงหางดำ เป็นไก่ขนาดกึ่งกลาง น้ำหนักโดยเฉลี่ยเพศผู้โดยประมาณ 3-3.5 โล ตัวเมีย 2.5-3 กก. สีของเปลือกไข่แล้วก็ลูกไก่ เปลือกไข่สีน้ำตาลอมแดง ลูกไก่สีแดง หมดทั้งตัวแบบไก่โร้ดไอร์แลนด์เรด ปาก แข็ง เล็บ เดือยสีเหลืองอมแดง ตาสีแดงอ่อน คุณครูพนได้เป็นผู้บอกข้อมูล