เหลืองหางขาวไก่ชนพระกษัตริย์มหาราช

ที่ไปที่มา ไก่ชนพระพระราชามหาราชไก่ชนพระพระราชามหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์

ซึ่งปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ในอดีต เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพระราชามหาราช ทรงพักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า ท่านทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความหลักแหลมสำหรับการต่อสู้ ไก่ชนพระกษัตริย์มหาราช ก็เลยชนชนะ จนได้รับสมญาว่า เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” ซึ่งที่ทำการปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการวิจัย และก็กระทำการสนับสนุนเผยแพร่ โดยจัดแข่งขันทีแรกขึ้นเมื่อ 29 ก.ค. 2533 และก็ในปี 2534 ได้ก่อตั้ง สัมพันธ์สงวนไก่ชนพระพระราชามหาราชขึ้นที่ ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการช่วยส่งเสริมงบประมาณจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งปี 2542 ได้จัด ตั้งกรุ๊ปสงวนและก็ปรับปรุงชนิดไก่ชนพระพระราชามหาราชขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กรุ๊ปเพื่อรักษาและก็ปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดำรงอยู่ เป็นโภคทรัพย์คู่ชาติตลอดกาล

ไก่ชนออนไลน์ 23-8-65