เทคนิคการเลี้ยงไก่ชนให้ปลอดโรค โดยวิธีธรรมชาติ

การเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงไก่ที่ฝึกฝนให้ไก่หาเลี้ยงชีพตามธรรมชาติ

โดยมีผู้เลี้ยงเป็นผู้ผลิตของกินให้ มีอาหารเสริมให้บ้างในตอนของกินธรรมชาติหายาก ให้รับประทานสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิต้านทาน และก็รักษาโรคในตอนแปลงฤดู เพียงเท่านี้ไก่ที่เลี้ยงก็จะไม่มีอันตราย ไกลห่างจากโรคระบาด

คุณสมาน พันธ์สวยงาม นักปราชญ์ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ชำนาญด้านกระบวนการทำการกสิกรรมแบบประสมประสาน โดยยึดหลักเกษตรธรรมชาติ เกษตรแบบพึ่งพาตัวเอง ได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อครั้งที่ได้ลงพื้นที่เพื่อขอวิชาความรู้ด้านวิธีการทำการกสิกรรมที่ศูนย์ศึกษาของคุณสมาน เลขที่ 3/2 มัธยมตำบลละลาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ตอนต้นม.ย.ก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยคุณสมานได้ชี้แนะแนวทางการอุปการะไก่ประจำถิ่นแบบพึ่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นแถวทางหนึ่งสำหรับการเลี้ยงไก่ให้ไม่มีอันตรายแล้วยังปลอดภัยจากโรคระบาด ลดปัญหาไก่ตายในตอนแปลงฤดู ซึ่งมีแนวทางเลี้ยงง่ายดาย

ข่าวไก่ชน 29-8-6501