สูตรกำจัดและป้องกันไรเห็บเหาในไก่ชน

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านมักเจอปัญหา ไรตัวเห็บเหาในไก่ระบาดในโรงเรือน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนซึ่งถ้าการจัดการเลี้ยงที่ผิดถูกหลักอนามัยประกอบกับสภาพภูมิอากาศก็จะมีการระบาดได้ง่าย วันนี้นายอดิศร เหล่าสะพาน ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตำบลขาเรียง อำเภอกันรำไพชัย จังหวัดมหาสารคาม จะมาชี้แนะแนวทางการกำจัดแล้วก็คุ้มครองป้องกันไรตัวเห็บเหาในไก่พื้นบ้าน

แนวทางกำจัด
1.
น้ำส้มควันไม้ อัตราส่วน ช้อนโต๊ะ หรือ 45 ซีซี ผสมน้ำ ลิตร กระทำการฉีดพ่นให้ทั่วโรงเรือนที่เจอการระบาด
2.
กระทำการฉีดพ่นอาทิตย์ละ ครั้ง ถ้าหากเจอการระบาดมากมายให้เพิ่มอัตราส่วนความเข้มข้น

การคุ้มครองป้องกันการเตรียมโรงเรือน
1.
จัดพื้นที่โรงรือนที่โปร่ง มีอากาศถ่ายระบายได้สะดวก
2.
พื้นที่รอบๆจำต้องหมั่นกำจัดขยะวัชพืชให้เตียนโล่งสะอาด

ข่าวไก่ชนออนไลน์ 31-8-6505