สมุดประจำตัวไก่ชน

การจัดทำสมุดประจำตัว ไก่ชนของกรมปศุสัตว์นี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองโรค

แล้วก็เพื่อเกษตรกรได้มีความรู้และความเข้าใจความ รู้เรื่องสำหรับเพื่อการบันทึกเรื่องราวไก่ ของตัวเอง เนื่องด้วยไก่ชนเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา จะมีการเปลี่ยนที่ หรือนำไปชิงชัยในต่างพื้นที่เสมอๆ สิ่งที่ต้องการสำหรับในการควบคุมโรคก็เลยจำเป็นมาก โดยยิ่งไปกว่านั้นกรณีการเกิดโรคระบาดของสัตว์ปีก แม้กระนั้นก็มิได้ทิ้งประเด็นการฝังไมโครชิพ แม้กระนั้นต้องวิวัฒนาการฝังชิพไม่ให้ไก่ชนกำเนิดความอารมณ์เสีย ซึ่งจะมีผลให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการชนของไก่แปรไปได้

กรมปศุสัตว์ได้ระบุมาตาการเฝ้าระวังรวมทั้ง ควบคุมเปลี่ยนที่ เพื่อคุ้มครองปกป้องการระบาดของโรค ดังต่อไปนี้

ผู้เลี้ยงไก่ชนในขณะที่เป็นลักษณะฟาร์มและไม่เป็นลักษณะฟาร์มจะต้องจดทะเบียน กับกรมปศุสัตว์ ที่ที่ทำการปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่ทุกจังหวัด
สัตวแพทย์ที่ทำการปศุสุตว์จังหวัด จะทำงานสุ่มเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างจากทุกฟาร์มหรือ ทุกบ้านที่มีการเลี้ยงไก่ชนบ่อยๆทุก ๒ เดือน เพื่อตรวจเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก ซึ่งการปฏิบัติงานเฝ้าระวังแบบนี้จะปฏิบัติการกับการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกจำพวก ไม่ใช่แค่การเลี้ยงไก่ชน
ไก่ที่มีไว้เพื่อชน จำเป็นต้องทำสมุดประจำตัวไก่ชน และก็จำเป็นต้องแสดงสมุดประจำตัวไก่ชน ต่อข้าราชการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ในกลางทางการเปลี่ยนที่ หรือเมื่อย้ายที่ถึงที่หมาย เพื่อข้าราชการจะได้ตรวจทานมูลเหตุของไก่ชนว่ามีโรคระบาดไหม รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เลี้ยงไก่ชนสำหรับการลดขั้นตอนการขอ เปลี่ยนที่ นอกเหนือจากนี้การจัดทำสมุดประจำตัวไก่ชน ยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานการเลี้ยงไก่ชนในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มราคาไก่ชนอีกทั้งภายในประเทศ และก็ส่งออกเมืองนอกได้มาก

กรรมวิธีทำสมุดประจำตัวไก่ชน
ปศุสัตว์จังหวัด โฆษณาให้ผู้เลี้ยงไก่ชนรู้ถึงเนื้อหา การจัดทำ สมุดประจำตัวไก่ชน และคุณประโยชน์ที่ได้รับ
ไก่ชนที่จะทำสมุดประจำตัว จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๘ ข้างขึ้นไป
ผู้ครอบครองไก่ชน ยื่นแบบคำร้องขอ ทำสมุดประจำตัวไก่ชน (แบบ กช.๑) ที่สำนักปศุสัตว์จังหวัด หรือ สำนักปศุสัตว์อำเภอ
ข้าราชการสำนักปศุสัตว์จังหวัด หรือ สำนักปศุสัตว์อำเภอ จะนัดพบเข้าของไก่ชน เพื่อตรวจร่างกายไก่ชน เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปทดลองโรค รวมทั้ง ตรวจเรื่องราวได้รับวัคซีน พร้อมถ่ายภาพไก่ชน ปริมาณ ๓ รูป เป็น

รูปหมดทั้งตัว ๑ รูป
ภาพถ่ายท่อนหัวทางซ้าย หรือ ทางขวา ๑ รูป
ภาพถ่ายลำแข้ง ๒ ข้าง ๑ รูป โดยถ่ายรูป ข้างหน้าของหน้าแข้งให้มองเห็นเกร็ดแจ่มชัด
ภาพถ่ายไก่ชน เมื่อติดในสมุดประจำตัวไก่ชน แล้ว ให้ตีตราสำนักปศุสัตว์จังหวัด ที่ขอบของภาพถ่ายทั้งยัง ๓ รูป เพื่อปกป้องการเปลี่ยนภาพถ่าย
การกรอกข้อมูลประวัติความเป็นมาไก่ชน

ประเภท คือ ชนิดของไก่ชน เป็นต้นว่า ไทย หรือ เมียนมาร์ หรือ เวียดนาม หรือ ลูกผสมไทย-ประเทศพม่า ฯลฯ
สี คือ สีที่ปรากฏจริง ดังเช่นว่า ขนคอแดง ขนข้างหลังแดง แล้วก็ หางดำ หรือ เจาะจง ตามภาษาไก่ชน ดังเช่น ประดู่หางดำ หรือ เหลืองหางขาว หรือ นกกรด ฯลฯ
ว่ากล่าว คือ ลักษณะที่ไม่อาจจะ หายไปได้ อย่างเช่น ลายตา หรือ เดือยดำ หรือ นิ้วก้อยซ้ายหัก ฯลฯ
ความสูง คือ วัดจากพื้นที่ไก่ยืนถึงต้นปีก โดยให้ไก่ยืนท่าธรรมดา
ข้าราชการสำนักปศุสัตว์จังหวัด เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างโดยแนวทาง Cloacal Swab เพื่อนำไปตรวจ ทดลองโรค

เมื่อได้รับผลของการทดลองโรคเป็นลบ ก็เลยมอบสมุดประจำตัวไก่ชน ให้กับผู้ครอบครอง โดยกำหนดเลขประจำตัวไก่ชน ๘ หลัก (ID Number) ดังต่อไปนี้
หลักที่ ๑ และก็ ๒ เป็น ตัวย่อของจังหวัด
หลักที่ ๓ แล้วก็ ๔ เป็น ปี พุทธศักราช
หลักที่ ๕ ถึง ๘ เป็น ลำดับการออก สมุดประจำตัว
ดังเช่นว่า กท ๔๗ ๐๐๐๑, ปท ๔๗ ๐๐๑๙

ข่าวไก่ชนออนไลน์ 19-8-65005