วิธีการผสมพันธุ์ไก่

ไก่ที่จะใช้สืบพันธุ์ จะต้องเลือกสรรจากไก่เพศผู้ แล้วก็ตัวเมียที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรคขี้ขาว

เป็นหน่อ โรคมะเร็ง คอคอก หวัด เพราะว่าหากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นโรคแล้วบางครั้งอาจจะมาติดถึงลูกได้ เพื่อสำเร็จสำหรับการสืบพันธุ์ ควรที่จะใช้เพศผู้ ตัว ต่อ ตัวเมีย ตัวและไม่ควรจะขังให้อยู่ในเล้าที่จำกัด ควรจะปลดปล่อยให้อยู่ในที่กว้างๆของกินจำต้องบริบูรณ์ของกินที่ใช้เป็น ข้าวเปลือก ปลาสด (ควรจะต้มซะก่อนต้นหญ้าอ่อน หากไม่มีต้นหญ้าควรจะให้ผักสดรับประทาน หากทำแบบนี้ได้จะได้ลูกเจี๊ยบที่บริบูรณ์ (สิ่งสำคัญไก่ที่จะทำพ่อพันธุ์ แล้วก็แม่พันธุ์ ควรที่จะนำไปให้ปศุสัตว์ตรวจโรคซะก่อน)

การเตรียมรังสำหรับฟัก
จากที่พูดไปแล้วนั้น กีฬาตีไก่เป็นกีฬาโบราณ ด้วยเหตุนี้เวลาสืบพันธุ์ หรือสร้างรังให้ไก่ฟักย่อมมีระเบียบแบบแผนมากมายเป็นปกติ หากทำตรากตรำชอบให้ผลดีคุ้มเสมอ ท่านต้องหาของที่โบราณเขาถือมาใส่รังไก่ให้ครบ ท่านก็จะได้ไก่ที่ฟักออกมาเก่งทุกตัว

ของที่ใช้ประกอบกิจการฟักมีดังนี้

กระบุง การใช้กระบุงทำเป็นที่รองสำหรับฟัก เพราะว่ากระบุงเป็นภาชนะสำหรับ ใส่ของซื้อ ของขายได้โอกาสละมากมายก็เลยเป็นมงคลด้วย
ขยะมูลฝอยสำหรับสำรองไข่ ควรที่จะใช้ของดังต่อไปนี้
ไม้ฟ้าผ่า (ทำให้ไก่ตีแรง กระทั่งให้คู่ปรปักษ์ชักดิ้น)
คราบเปื้อนงูเห่า (ทำให้หน้าแข้งเป็นพิษ)

ทอง (ทำให้สีงาม)
ไม้คานหักคาบ่า (ทำให้มีลำหักลำล้ม)
ต้นหญ้าแพรก (เวลาชนทำให้รู้สึกตัวง่ายเสมือนต้นหญ้าแพรก)
การคัดเลือกไข่ การเก็บไข่ไว้ฟักควรที่จะทำการเลือกไข่ที่บริบูรณ์ไม่เบ้ และก็น้ำหนักมากมาย ไม่น้อย กว่า 45 กรัม หรือใกล้เคียง ถ้าเกิดท่านทำเป็นตามนี้ท่านจะได้ไก่เก่งราวๆ 80% วิธีการทำรังให้ไก่ฟักไม่สมควรให้แดดส่อง หรือฝนสาดได้ไพเราะจะมีผลให้ไข่เสีย การฟักไข่แต่ละครั้ง ไม่สมควรฟักเกิน 10 หรือ 11 ใบ ถ้าหากฟักเกินแล้วจะก่อให้ไข่เสียมาก ฟักราวๆ

ไก่ชนออนไลน์ 20-8-6504