ราคาไก่ชนวันนี้

อายุ จำพวก ราคา(บาท)

  1. พ่อพันธุ์ไก่ ทุกสายพันธุ์ 3,000-5,000
  2. แม่พันธุ์ไก่ ทุกสายพันธุ์ 500-3,000
  3. ลูกเจี๊ยบ เดือนครึ่ง ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 500
  4. ลูกเจี๊ยบ เดือนเต็ม ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 700
  5. ลูกเจี๊ยบ เดือนครึ่ง ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 900
  6. ไก่ชายหนุ่ม ทุกสายพันธุ์ 1,000-5,000
  7. ไก่ชายหนุ่มพร้อมชน ทุกสายพันธุ์ 3,000-40,000
  8. ไก่ตีเก่ง บางสายพันธุ์ 100,000 ขึ้นไป

ไห่ชนออนไลน์ 16-8-6505