ยาสมุนไพร

ยาถ่ายโบราณคนนิยมใช้กันมากมายมีส่วนผสมดังต่อไปนี้

เกลือราวๆ ช้อนคาว
มะขามแฉะ จับมือ
ไพลราว แว่น
บอระเพ็ดยาวราวๆ นิ้ว หั่นเป็นแว่นบาง
น้ำตาลปีบราวๆ ช้อนคาว
ใบจากเผาไฟเอาการเอางาน (ใช้ใบจากราวๆ กำวงแหวน)
ใช้ครกตำให้ถี่ถ้วนเข้า ร่วมกัน เวลาใช้ยาควรจะให้ไก่ใช้เวลายามเช้าท้องว่าง ปั้นเป็นลูกร้อยกรองขนาดนิ้วโป้ง เม็ด ให้น้ำดื่มมากมายหน่อย แล้วครอบตากแดดไว้คอยกระทั่งยาจะออกฤทธิ์ ถ่ายเป็นน้ำ ครั้ง ก็พอแล้วเอาข้าวให้รับประทานเพื่อยาหยุดเดิน

น้ำสำหรับอาบไก่
ธรรมดาไก่เลี้ยงควรต้องอาบน้ำยาตราบจนกระทั่งไก่จะชน เครื่องยาที่ใส่น้ำต้มมีดังนี้

ไพลราวๆ แว่น
ใบส้มป่อยโดยประมาณ กำมือ
ใบตะไคร้ ต้นตะไคร้ ต้น
ใบมะกรูด ใบ
ใบมะนาว ใบ
เอา อย่างมารวมกันใส่หม้อต้มให้เดือดแล้วทิ้งเอาไว้ให้อุ่น เพียงพออุ่นๆแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยอาบน้ำไก่ แล้ว นำไปตากแดดให้ขนแห้ง

 

สมุนไพรเกี่ยวกับโรคผิวหนัง รอยแผล ตัวเห็บหมัด ไรไก่

สมุนไพรโดดเดี่ยว
รากหนอนตายต้องการ แผลติดโรค มีหนอง มีหนอน ตำให้แหลก พอก หรือคั้นน้ำ ทาแผล
ตะ
เคียน ต้มต้มใช้ทาแผล หรือตำให้แหลกแช่น้ำ ใช้แช่เท้าเปื่อยยุ่ย
ประดู่ ต้มต้มใช้ทาแผล
หนามคนทา ใช้ฝนทาแผล หนอง
ลูกหนามแท่ง ต้มใช้น้ำล้างแผล หรือชำระล้าง
ลูกมะคำดีควาย ต้ม ใช้น้ำชำระล้าง
กำมะถันแดง โรยบนเตาไฟใช้รมรอยแผล
หนามกำจาย ฝนทาแผล ติดโรค

เปลือกสีเสียด ต้มต้ม ใช้ล้างแผล แช่เท้าเปื่อยยุ่ย
ว่านมหารอยดำ ตำพอกแผล
ฟ้าทะลายขโมย ต้มต้มใช้ชำระล้าง
ยาฉุน แช่น้ำ ไล่ตัวเห็บ เหา หมัด ไรไก่
แมงลักติดอยู่ ขยี้ใหม่ๆวางเอาไว้ภายในเล้าไก่ไล่ไรไก่
น้ำยาอาบไก่ชน รักษาผิว รวมทั้งทำให้ไก่แข็งแรง
น้ำยาอาบไก่ชน รักษาผิว รวมทั้งทำให้ไก่แข็งแรง

ไม้กระดูกไก่ทั้งยัง 
เปลือกสมอสมุทร
ยอดส้มป่อย
ขมิ้น
ใบหนาด

ไก่ชนออนไลน์ 24-8-6501