ป้องกันอาการท้องร่วง-ท้องเสียในไก่ด้วยผักชะอม

อากาศที่เปลี่ยนบ่อยมาก บางทีอาจมีผลทำให้สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้มีลักษณะอาการเครียด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่ท้องถิ่น,ไก่ไข่ ซึ่งจะมีลักษณะอาการที่ไม่เหมือนกันไป บางรายมีลักษณะอาการท้องร่วง ถ่ายเหลว ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะเป็นผลให้ไก่เป็นโรคแล้วก็ตายได้ เพราะฉะนั้นคุณติ๊บ บั้งเงิน ประธานกรุ๊ปผู้เลี้ยงไก่ประจำถิ่นบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้งกินน้ำ จังหวัดจังหวัดเชียงรายได้ชี้แนะแนวทางคุ้มครองป้องกันอาการท้องเสียท้องร่วงในไก่ด้วยผักประจำถิ่นผ่านทางคณะทำงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยเหลือกันจังหวัดจังหวัดเชียงราย ด้วยแนวทางกล้วยๆดังต่อไปนี้

ใช้ผักชะอมส่วนใบหรือยอดปริมาณ 100 กรัม ขยำให้บอบช้ำแช่ลงไปในน้ำ ลิตรให้ไก่รับประทานแทนน้ำกินธรรมดา โดยเปลี่ยนแปลงน้ำแล้วก็ผักชะอมทุกๆวัน อย่าทิ้งข้ามคืน สามารถใช้ได้กับไก่ที่เลี้ยงไว้ได้ทุกช่วงอายุ คุณติ๊บ กล่าวเสริมเติมว่า สามารถใช้ได้กับไก่ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ปีกประเภทอื่นๆด้วยให้ใช้แทนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกได้เลยโดยไม่เป็นผลเสียใดๆก็ตามสัตว์ปีกจะไม่มีอาการท้องร่วงอีกเลย หรือแม้เริ่มมีลักษณะท้องเสียท้องเดิน อาการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จะหมดไป

ไก่ชนออนไลน์ 9-8-65 03